Menu
Sepet

Çalışma Mali Şart ve Prensipleri Komisyon Anlaşması

EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları

İşbu Ek, [___/___/____] tarihinde imzalanmış olan, Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme")nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir.

Üyelik ve Ürün Sergileme Bedeli: Websitesi'ne üyelik ve ürün sergileme ücrete tabi değildir. Ancak Websitesi'nde sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine veya BBT'nin belirlediği kullanım koşullarına göre göre ayrıca ücretlendirilecektir.

Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; malın KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak olup,ilgili tutarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Komisyon oranları, bazı alt kategorilerde farklılık göstermektedir.

Kategoriler

Komisyon Oranları

Ev & Yaşam

%10

Anne & Bebek

%10

Spor & Outdoor

%10

Kozmetik & Kişisel Bakım

%10

Elektronik

%10

Kitap, Müzik, Film, Oyun

%10

Otomotiv & Motosiklet

%10

 Giyim & Ayakkabı%10

 


BBT, malın satış bedelini, malın tam ve zamanında tesliminin Alıcı'nın onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takiben 7 gün içinde, kendi komisyonu mahsup edilmiş olarak, Satıcının aşağıda belirtmiş olduğu banka hesap detaylarına ödeyecektir. Bu hesap detayları Satıcı'ya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Değişikliklerin bildirilmesi Satıcı'nın sorumluluğundadır.

Satıcı Hesap Detayları:

Hesap Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı: 

IBAN No: Cayma Hakkı, Malın İadesi ve Geri Ödeme: Teslim edilen ürüne yönelik olarak, Alıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma hakkına yönelik iade kargo bilgisi bildiriminin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden "3 iş günü + 24 saat" içinde Alıcının talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreler ancak ilgili Alıcının onayıyla uzatılabilecek ve her halde 10 takvim gününü geçemeyecektir.

Sebep göstermeksizin ya da malın ayıplı olması sebebiyle cayma hakkını kullanılması halinde, BBT tahsil ettiği komisyonu Satıcı'ya geri ödeyecektir. Olağan şartlarda Satıcı'dan ayrıca bir kesinti yapılmayacak olup, ancak bu satış işlemine yönelik olarak BBT nezdinde doğabilecek her türlü masraf, ödeme ve özellikle bankalara ödenmiş olan Kredi Kartı komisyon tutarları, söz konusu olması halinde, KDV'li olarak Satıcı'ya aynen yansıtılacaktır.Diğer Şartlar:

·         Satıcının ilgili Mevzuat hükümlerini, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı BBT, Sözleşme'yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal ihbar yoluyla feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti Satıcı'dan derhal tahsil edebilecek ya da nezdindeki mevcut hesabından mahsup edebilecektir.

·         Satıcı, BBT'nin Websitesi üzerinden yapılan satışları arttırmaya yönelik olarak gerçekleştireceği reklam, pazarlama, tanıtım ve BBT tarafından verilecek sair hizmetlerden yararlanmayı talep ettiğini, bu tür hizmetlerin karşılığı olarak tamamlanan her ürün satışı başına aşağıda belirtilen oranlarda hizmet bedelinin BBT nezdinde bulunan cari hesabından mahsuben tahsil edileceğini ve bu hizmetlerden faydalanma koşullarının ve hizmetlerin zaman planlamasının ve sair tüm detaylarının BBT tarafından tek taraflı olarak belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

o    Cep Telefonu ve Televizyon kategorilerine dahil ürünlerde, tamamlanan her ürün satışından ürün bedelinin %0,80'ine denk gelen bir tutarda hizmet bedeli tahsil edilecektir.

o    Yukarıda belirtilen kategoriler (Cep Telefonu, Televizyon) haricindeki diğer tüm kategorilerde, tamamlanan her ürün satışından ürün bedelinin %0,80'sına denk gelen bir tutarda hizmet bedeli tahsil edilecektir.

İşbu Ek, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme şartlarına tabidir ve Sözleşme'nin feshiyle birlikte kendiliğinden son bulacaktır.Bula bula ticaret

SATICI

 

 

Tarama deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için çerezleri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Gizlilik Politikası.